واحد فروش
سایز
حالت
استاندارد
محل بارگیری
برند
كيلوگرم
8
شاخه
A2
کارخانه
ظفر بناب
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • سایز:8
  • حالت:شاخه
  • استاندارد:A2
  • محل بارگیری:کارخانه
  • برند:ظفر بناب