واحد فروش
سایز
حالت
استاندارد
محل بارگیری
برند
كيلوگرم
5.5
کلاف
A1
کارخانه
کاشان
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • سایز:5.5
  • حالت:کلاف
  • استاندارد:A1
  • محل بارگیری:کارخانه
  • برند:کاشان