واحد فروش
سایز
حالت
استاندارد
محل بارگیری
برند
كيلوگرم
12
شاخه 6 متری
A1
بنگاه تهران
فولاد متین
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • سایز:12
  • حالت:شاخه 6 متری
  • استاندارد:A1
  • محل بارگیری:بنگاه تهران
  • برند:فولاد متین