واحد فروش
سایز
حالت
استاندارد
محل بارگیری
برند
كيلوگرم
22
شاخه
A3
کارخانه
ابرکوه
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • سایز:22
  • حالت:شاخه
  • استاندارد:A3
  • محل بارگیری:کارخانه
  • برند:ابرکوه