واحد فروش
سایز
حالت
استاندارد
محل بارگیری
برند
كيلوگرم
12
شاخه
A3
کارخانه
ذوب آهن اصفهان
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • سایز:12
  • حالت:شاخه
  • استاندارد:A3
  • محل بارگیری:کارخانه
  • برند:ذوب آهن اصفهان