واحد فروش
سایز
ضخامت
كيلوگرم
18
9
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • سایز:18
  • ضخامت:9