سایز
رده
برند
واحد فروش
8 اینچ
40
چینی
كيلوگرم
  • سایز:8 اینچ
  • رده:40
  • برند:چینی
  • واحد فروش:كيلوگرم