واحد فروش
سایز
ضخامت
شاخه
14
6
  • واحد فروش:شاخه
  • سایز:14
  • ضخامت:6