واحد فروش
استاندارد
سایز
طول
وزن تقریبی
برند
محل بارگیری
كيلوگرم
HEB
40
12
1830
هیوندای استیل
انبار تهران
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • استاندارد:HEB
  • سایز:40
  • طول:12
  • وزن تقریبی:1830
  • برند:هیوندای استیل
  • محل بارگیری:انبار تهران