واحد فروش
استاندارد
سایز
طول
وزن تقریبی
برند
محل بارگیری
كيلوگرم
HEA
40
12
1440
هیوندای استیل
انبار تهران
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • استاندارد:HEA
  • سایز:40
  • طول:12
  • وزن تقریبی:1440
  • برند:هیوندای استیل
  • محل بارگیری:انبار تهران