واحد فروش
استاندارد
سایز
طول
وزن تقریبی
برند
محل بارگیری
كيلوگرم
HEB
26
12
1075
هیوندای استیل
انبار تهران
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • استاندارد:HEB
  • سایز:26
  • طول:12
  • وزن تقریبی:1075
  • برند:هیوندای استیل
  • محل بارگیری:انبار تهران