واحد فروش
استاندارد
سایز
طول
وزن تقریبی
برند
محل بارگیری
كيلوگرم
HEA
10
12
200
هیوندای استیل
انبار تهران
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • استاندارد:HEA
  • سایز:10
  • طول:12
  • وزن تقریبی:200
  • برند:هیوندای استیل
  • محل بارگیری:انبار تهران