واحد فروش
سایز
طول
وزن تقریبی
برند
محل بارگیری
شاخه
16
12
190
ذوب آهن اصفهان
انبار تهران
  • واحد فروش:شاخه
  • سایز:16
  • طول:12
  • وزن تقریبی:190
  • برند:ذوب آهن اصفهان
  • محل بارگیری:انبار تهران