واحد فروش
سایز
طول
وزن تقریبی
برند
محل بارگیری
شاخه
14
12
155
ذوب آهن اصفهان
انبار اصفهان
  • واحد فروش:شاخه
  • سایز:14
  • طول:12
  • وزن تقریبی:155
  • برند:ذوب آهن اصفهان
  • محل بارگیری:انبار اصفهان