واحد فروش
سایز
طول
وزن تقریبی
برند
محل بارگیری
كيلوگرم
12
12
122
ذوب آهن اصفهان
کارخانه
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • سایز:12
  • طول:12
  • وزن تقریبی:122
  • برند:ذوب آهن اصفهان
  • محل بارگیری:کارخانه