واحد فروش
سایز
طول
وزن تقریبی
برند
محل بارگیری
شاخه
14
12
135
فایکو
انبار تهران
  • واحد فروش:شاخه
  • سایز:14
  • طول:12
  • وزن تقریبی:135
  • برند:فایکو
  • محل بارگیری:انبار تهران