واحد فروش
ابعاد
طول
ضخامت
آلیاژ
انبار
كيلوگرم
60*40
6
2
304
تهران
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • ابعاد:60*40
  • طول:6
  • ضخامت:2
  • آلیاژ:304
  • انبار:تهران