واحد فروش
ابعاد
طول
ضخامت
آلیاژ
انبار
كيلوگرم
30*30
6
3
304
تهران
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • ابعاد:30*30
  • طول:6
  • ضخامت:3
  • آلیاژ:304
  • انبار:تهران