واحد فروش
ابعاد
طول
ضخامت
آلیاژ
انبار
كيلوگرم
20*20
6
1.5
304
تهران
  • واحد فروش:كيلوگرم
  • ابعاد:20*20
  • طول:6
  • ضخامت:1.5
  • آلیاژ:304
  • انبار:تهران