۷ فروردین ۱۳۹۹ ادمین ۰
به اشتراک‌ گذاری

تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد کشور

در بازه‌ای خاص از تاریخ معاصر قرار داریم و می توان گفت کرونا ویروس تمامی کشورها و ملل را تحت تاثیر خود قرار داده است. کرونا تمامی فعالیت‌های بشر را تحت تاثیر یک ترس واحد قرار داده است، “ترس از مرگ” و این ترس مستقیما بر فعالیت‌ها و اقتصاد دنیا سایه افکنده است.

از همین رو بسیاری از تحلیل گران اقتصادی به دنبال پیش بینی رفتار اقتصاد دنیا پس از کرونا هستند. پاسخ به این سئوال که آیا اقتصاد می‌تواند از رکود اقتصادی اجتناب کند یا نه؟ و آیا اقتصاد در مسیر بازگشت به رشدی که تحت تاثیر کرونا قرار گرفته است، قرار دارد؟ پاسخ به دامنه‌ عمل بازیگران بستگی دارد. عمق خسارت به میزان تاخیر در پاسخ به تقاضاها و به مقدار سفارشی که نابود شده است، بستگی دارد و میزان خسارات بسته به این است که ضربه واقعا چقدر پر قدرت باشد و یا اینکه آیا آسیب ساختاری نیز به وقوع پیوسته یا نه؟ طراحی سه سناریوی که گستره بالا را پوشش دهد منطقی است، که محققان هاروارد بیزنس ریویو آن را به صورت حرف انگلیسی یو، وی و ال توصیف می‌کنند.

سناریو۱ (V شکل)

این سناریو، شوک اقتصادی واقعی کلاسیک را توصیف می‌کند. به این معنا که جابجایی در میزان رشد تولید ناخالص داخلی رخ می دهد اما در نهایت منجر به رشد تولید ناخالخص داخلی می‌شود. در این سناریو، نرخ رشد سالانه اقتصاد یک کشور به نحوی است که این توانایی را دارد که کاملا شوک ناشی از کرونا را جذب کند. سناریو شماره ۱ خوشبینانه‌ترین پیش بینی از این روزها است.

سناریو شماره 1

سناریو شماره ۱

سناریو۲ (U شکل)

این سناریو، شباهت زیادی به سناریو شماره ۱ دارد. در این سناریو شوک اقتصادی بلند مدت تر از حالت اول است. همانطور که در نمودار ها دیده می شود رشد اولیه از سر گرفته می‌شود اما یک خسارت دائمی بر تولید ناخالص داخلی به وجود آمده است. در حال حاضر محققان سناریو شماره ۲ را نیز از جمله بازخوردهای محتمل پس از کرونا به شمار می آورند.

سناریو شماره 2

سناریو شماره ۲

سناریو۳ (L شکل)

سناریو شماره ۳ را می توان بدبینانه ترین نوع تاثیر کرونا بر اقتصاد یک کشور تلقی کرد. این سناریو در صورتی عملی میشود که کرونا توانایی ایجاد یک تخریب ساختاری قابل ‌توجه را داشته باشد. منظور از آسیب ساختاری، نابودی بخشی از زنجیره تامین اقتصاد یک کشور است. تصور کردن وقوع این سناریو حتی با فرض‌های بدبینانه مشکل است، بنابراین محققان فکر می‌کنند که این سناریو بسیار بعید است.

سناریو شماره 3

سناریو شماره ۳

اما باید به انتظار دوران پسا کرونا نشست تا برآورد دقیقی از خسارت ناشی آن به دست آید. تنها در آن صورت است که میتوان به طور دقیق پیش بینی کرد کدام یک از سناریوهای بالا رخ خواهد داد.

۷ فروردین ۱۳۹۹ ادمین ۰
به اشتراک‌ گذاری
چند مطلب مرتبط:
نظرات کاربران