۱۳ مهر ۱۳۹۸ مدیر ۱
به اشتراک‌ گذاری

تحلیل هفتگی بازار فولاد

از جمله متغیرهای مهم در بازار فولاد تقاضای موجود در بازار است که در هفته های اخیر شاهد نبودن تقاضای جدی از سمت مصرف کنندگان بودیم و رکود در بازار مسکن و ساختمان سازی و صنایع وابسته باعث شده تا بازار اهن تحت تاثیر قرار گرفته و شاهد کاهش معاملات باشیم.

تمایل مصرف کنندگان به خریدهای اعتباری از پیامدهای رکود

یکی از عوامل رکود رو می توان به قرار گرفتن در ماه های میانی سال ارتباط داد که کاهش منابع مالی مصرف کنندگان باعث تمایل آن ها به خریدهای اعتباری می شود درحالیکه بازار به راحتی به مصرف کننده اعتماد نمی کند و در نتیجه با وجود کاهش قیمت آهن الات، باز هم خریدها به ماه های بعد موکول شود.

۱۳ مهر ۱۳۹۸ مدیر ۱
به اشتراک‌ گذاری
چند مطلب مرتبط:
نظرات کاربران